lovMiljöfakta

 

En av våra lokalvårdare kör med elbil i Mariehamn och vi städar med biotekniska medel

03NaturePowerd 03Innuscience THINK-City_2

 

 

FEJAS MÅLSÄTTNING FÖR MILJÖN ÄR

 • Ansvar och säkerhet
 • Återvinning
 • Miljömärkning
 • Effektiv distribution
 • Utbildning

Vi tar vårt ansvar för att bidra till en gynnsam utveckling genom att ständigt minska miljöpåverkan. Vårt sortiment av varor är i stor utsträckning miljömärkta framför allt med Svanen eller EU blomman. Vi har en egen Miljöstation där vi sorterar plastkärl, kartong, glas, plast, metall, kontorsavfall, kompostering mm. Plastförpackningar som levererats tas i retur från våra kunder.

ANSVAR OCH SÄKERHET

 • Verksamhetens miljöpåverkan skall ständigt minskas
 • Vid eget underhållsarbete har vi minimal belastning av utsläpp till vatten och natur. Vi använder biotekniska och miljömärkta medel

ÅTERVINNING

 • Egen miljöstation
 • Allt avfall vidarebefordras till auktoriserat renhållningsföretag
 • Genom leverantörer är vi med i riksomfattande producentansvar
 • Vi tar i retur plastförpackningar som har levererats till våra kunder

MILJÖMÄRKNING

 • Inom lokalvården används biotekniska medel och till stor del miljömärkta produkter
 • Vi strävar att samarbeta med leverantörer som har en gällande miljöpolicy
 • Sortimentet skall motsvara gällande miljökriterier och vi följer med då kraven höjs

DISTRIBUTION

 • Vi samkör leveranser för att få så liten miljöpåverkan som möjligt
 • Samtliga bilar har katalysator och låg bränsleförbrukning
 • Motorvärmare används vid behov
 • Första elbilen i stadstrafik 2011

UTBILDNING

 • Vi utbildar regelbundet personalen i miljötänkande
 • I samarbete med våra leverantörer har vi återkommande utbildningar med våra kunder om produktutveckling och miljö

 

Elinda Fredman
VD

Kyösti Saine
Miljöansvarig