Vi arbetar för miljöns bästa

 

Feja arbetar kontinuerligt för miljöns bästa. Vår senaste förändring som vi är mycket stolta över är att vi endast använder oss av lokalproducerad vindkraft för vår elförbrukning.

 

FEJAS MÅLSÄTTNING FÖR MILJÖN ÄR

 • Ansvar och säkerhet

 • Återvinning

 • Miljömärkning

 • Effektiv distribution

 • Utbildning

Vi tar vårt ansvar för att bidra till en gynnsam utveckling genom att ständigt minska miljöpåverkan. Vårt sortiment av varor är i stor utsträckning miljömärkta framför allt med Svanen eller EU blomman. Vi har en egen miljöstation där vi sorterar plastkärl, kartong, glas, plast, metall, kontorsavfall, kompostering mm. Feja är medlem i Proans. Plastförpackningar som levererats tas i retur från våra kunder.

ANSVAR OCH SÄKERHET

 • Verksamhetens miljöpåverkan skall ständigt minskas

 • Vid eget underhållsarbete har vi minimal belastning av utsläpp till vatten och natur. Vi använder biotekniska och miljömärkta medel

 • Vi använder endast lokalproducerad vindkraft för vår elförbrukning

 • Vi använder endast papperskassar i butiken

ÅTERVINNING

 • Egen miljöstation

 • Allt avfall vidarebefordras till auktoriserat renhållningsföretag

 • Genom leverantörer är vi med i riksomfattande producentansvar

 • Vi tar i retur plastförpackningar som har levererats till våra kunder

 • Vi använder gamla tidningar samt återanvänder förpackningsmaterial i butiken då vi behöver packa in varor till kunden

MILJÖMÄRKNING

 • Inom lokalvården används biotekniska medel och till stor del miljömärkta produkter

 • Vi strävar efter att samarbeta med leverantörer som har en gällande miljöpolicy

 • Sortimentet skall motsvara gällande miljökriterier och vi följer med då kraven höjs

DISTRIBUTION

 • Vi samkör leveranser för att få så liten miljöpåverkan som möjligt

 • Samtliga bilar har katalysator och låg bränsleförbrukning

 • Motorvärmare används vid behov

 • Första elbilen i stadstrafik 2011. Vi har tre elbilar och elen kommer från lokal vindkraft.

UTBILDNING

 • Vi utbildar regelbundet personalen i miljötänkande

 • I samarbete med våra leverantörer har vi återkommande utbildningar med våra kunder om produktutveckling och miljö